najważniejsze informacje

Msze Święte w niedzielę i święta
godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 13.30, 18.00, 19.30
w lipcu i sierpniu: godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.30
Msze Święte w dni powszednie
godz. 8.00, 18.00
Biuro parafialne czynne
w poniedziałki, środy i piątki 16.00 - 17.00 oraz w środy 19.00 - 20.00

aktualności

31.10.2020
Odpusty za zmarłych
wiecej
08.09.2019
Szkoła Biblijna
wiecej
08.09.2019
List do Ojców i Mam
wiecej

ostatnie zdjęcia

Przesłanie św. Jana Pawła II - cz. 2 - 27.04.2014

PRZESŁANIE ŚW. JANA PAWŁA II – CZ. 2


MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


W Sercu Jezusa należy złożyć wszelką nadzieję.

W Nim trzeba szukać i od Niego oczekiwać zbawienia wszystkich ludzi.

I ja zachęcam was do odnowy i rozwoju czci Najświętszego serca Pana Jezusa.

Przybliżajcie się do tego „źródła życia i świętości” 

osoby, rodziny, wspólnoty parafialne, 

aby mogły z niego czerpać „niezgłębione bogactwo Chrystusa.”

Tylko ludzie w miłości wkorzenieni i ugruntowani 

potrafią przeciwstawić się cywilizacji śmierci 

i tworzyć na gruzach nienawiści, pogardy i przemocy 

cywilizację, która ma swoje źródło w Sercu Zbawiciela.

Jan Paweł II

Warszawa, 1999 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Wszystkim moim rodakom przynoszę przesłanie płynące z Dobrej Nowiny, 

że Bóg bogaty w miłosierdzie w Chrystusie objawia każdego dnia swoją miłość.

To On, to On – 

zmartwychwstały Chrystus mówi dziś do każdego i każdej z was: 

„Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. 

Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków.” 

Oto przesłanie Bożego Miłosierdzia, 

które przynoszę mojej Ojczyźnie i moim rodakom:

„Przestań się lękać!”

Zaufaj Bogu, który bogaty jest w miłosierdzie.

Jest z tobą Chrystus, niezawodny Dawca miłości.

Jan Paweł II

Kraków, 2002 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Zachęcam was, 

abyście zawsze czerpali z modlitwy siłę potrzebną, 

by wiernie przylgnąć do Ewangelii, 

i stać się autentycznymi świadkami Bożego Miłosierdzia.

On jest Drogą, Prawdą i Życiem 

dla każdego człowieka i dla wszystkich narodów.

Wpatrujcie się zawsze w Chrystusa. 

On daje każdemu siłę, by odpowiedzieć na wyzwania naszych czasów.

Słuchajcie głosu Boga, który was wzywa, 

abyście byli Jego synami i świątynią Ducha miłości.

Zawierzajcie się Bożemu Miłosierdziu, ponieważ jest ono bezgraniczne.

Miłosierdzie Boże jest wielkie.

Zawierzcie mu się!

Jan Paweł II

Kraków, 2002 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Trzeba spojrzenia miłości.

Potrzeba „wyobraźni miłosierdzia,” 

aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu, duchowo i materialnie, 

aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, 

którzy zagubili się w świecie różnorakich uzależnień,

aby nieść radę i pocieszenie, duchowe i materialne wsparcie tym, 

którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.

Potrzeba tej wyobraźni miłosierdzia wszędzie tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca Miłosierdzia: „Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.”

Oby dzięki bratniej miłości tego chleba nikomu nie brakowało.

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”

Powtarzam wezwanie: otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, 

która przez Krzyż Chrystusa objawiła się światu jako miłość miłosierna. 

Pomóżcie współczesnemu człowiekowi zaznawać miłosiernej miłości Boga.

Niech w jej blasku i świetle ocala swoje człowieczeństwo.

Jan Paweł II

Kraków, 2002 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia.

Niech przesłanie Bożego Miłosierdzia 

rozchodzi się na całą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat.

Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Chrystusa, 

że stąd ma wyjść „iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście.”

Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać.

Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.

 W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście.

To zadanie powierzam wam wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia.

Bądźcie świadkami miłosierdzia.

Jan Paweł II

Kraków, 2002 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Nie lękajcie się iść w przyszłość przez Bramę, 

którą jest Chrystus.

Wierzcie Jego słowom, wierzcie Jego miłości.

W Nim jest nasze zbawienie.

Zanieście przyszłym pokoleniom 

świadectwo wiary, nadziei i miłości.

Bądźcie wytrwali.

Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb.

Chrystus jest Bramą, 

ale jest też Drogą, Prawdą i Życiem.

Idźcie wiernie drogą Chrystusa w nowe czasy.

Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki.

Jan Paweł II

Lednica, 1997 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Na drodze, którą jest Chrystus, 

nie jesteście nigdy sami.

Jest z wami Duch Święty Pocieszyciel.

Nie lękajcie się wyzwań, 

jakie stawia przed wami świat.

Przyjmijcie Ducha Świętego.

On was wszystkiego nauczy.

Tylko w mocy Ducha możecie być świadkami zbawienia –

solą ziemi

i światłem dla świata.

Jan Paweł II

Lednica, 1998 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Podnieście głowy i zobaczcie cel waszej drogi.

Jeśli idziecie z Chrystusem, jeśli przewodzi wam Duch Święty, 

To nie może być innego celu, jak dom Ojca, który jest w niebie.

Tego celu nie można stracić z oczu.

Tu już nie chodzi i przyszłe Tysiąclecie.

Nie chodzi o ten czas który przemija.

Tu chodzi o wieczność. Podnieście głowy.

Ne lękajcie się patrzeć w wieczność.

Tam czeka Ojciec, Bóg, który jest Miłością.

Dla tej miłości warto żyć.

Miejcie odwagę żyć dla miłości.

Niech wszelki lęk znajdzie ukojenie u tego, 

do którego wołamy: „ABBA OJCZE”.

Jan Paweł II

Lednica, 1999 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


„Jezus Chrystus wczoraj, dziś, ten sam także na wieki .”

w Roku Jubileuszowym te słowa przemawiają bardziej niż kiedykolwiek.

W sposób szczególny odsłaniają tajemnicę obecności Bożego Syna.

On wczoraj, to jest dwadzieścia wieków temu, 

za sprawą Ducha Świętego, 

przyjął ciało z Dziewicy i stał się człowiekiem.

Umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Od dziś na przełomie tysiącleci jest wśród nas,  

we wspólnocie Kościoła, a ta Jego obecność otwiera przed nami 

i przed wszystkimi pokoleniami wierzących 

nową perspektywę życia na wieki w domu Ojca.

Jeśli dziś pragniecie przyjąć Chrystusa Króla Wieków za swojego Pana, 

Nie możecie zapomnieć o tej Jego stałej i wiecznej obecności.

Żyjcie w obecności Chrystusa. 

Uczyńcie Go Panem każdej chwili.

Każdej chwili waszej codzienności.

Uczyńcie Go Panem waszej przyszłości.

Jan Paweł II

Lednica, 2000 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Nie lękajcie się zawsze wybierać Chrystusa.

Niech ten trud kształtuje waszą teraźniejszość i przyszłość.

Niech nadaje kształt waszemu życiu, 

abyście przynosząc obfite owoce wiary, nadziei i miłości, 

stawali się coraz bardziej autentycznymi świadkami 

odkupienia dla przyszłych pokoleń.

Wzrastajcie w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, 

Jezusa Chrystusa.

Jemu chwała zarówno teraz, jak i za dnia wieczności.

Jan Paweł II

Lednica, 2000 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


U POCZĄTKU NOWEGO TYSIĄCLECIA,

ZE SZCZEGÓLNĄ MOCĄ DOCIERAJĄ DO NAS SŁOWA, 

KTÓRE PAN JEZUS WYPOWIEDZIAŁ KIEDYŚ DO PIOTRA: 

DUC IN ALTUM! – WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ.

DUC IN ALTUM!

DZISIAJ TE CHRYSTUSOWE SŁOWA KIERUJĘ 

DO KAŻDEGO I KAŻDEJ Z WAS.

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!

ZAWIERZ CHRYSTUSOWI, 

POKONAJ SŁABOŚĆ I ZNIECHĘCENIE

I NA NOWO WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!

ODKRYJ GŁĘBIĘ WŁASNEGO DUCHA.

WNIKAJ W GŁĘBIĘ ŚWIATA.

PRZYJMIJ SŁOWO CHRYSTUSA, ZAUFAJ MU.

LUDZIE NOWEGO WIEKU OCZEKUJĄ NOWEGO ŚWIADECTWA.

NIE LĘKAJ SIĘ!

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ!

JEST PRZY TOBIE CHRYSTUS.

Jan Paweł II

Lednica, 2001 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Jeżeli pragniecie, ażeby tajemnica Kany Galilejskiej

miała znaczenie również dla was – zaproście Jezusa.

Zaproście Go waszych serc, do waszych rodzin.

Niech będzie pierwszym Gościem waszych radości i trosk.

Co dnia Go zapraszajcie.

Co dnia Go zapraszajcie raz z Maryją pod dach waszego domu.

Gdzie On gości, gdzie gości Jezus, 

tam jest pokój i prawdziwe wesele.

Zawierzcie Mu.

On was nie opuści.

Jeszcze jedno zdanie, które musicie zapamiętać.

Są to słowa Matki Bożej. Która tak mówi do sług weselnych: 

„cokolwiek wam powie, czyńcie.”

Ja to dzisiaj powtarzam do was:

Cokolwiek wam powie On, Chrystus to czyńcie –

Niech zawsze On będzie z wami.

Zostańcie mu wierni 

na wszystkich Lednicach Polski i świata.

Jan Paweł II

Lednica, 2002 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


Abyście nigdy nie utracili świadomości i tego głębokiego poczucia, 

że na drodze życia nie jesteście sami – 

że zawsze blisko jest Chrystus, Pan ludzkich dziejów.

Towarzyszy wam jako Oblubieniec, którego miłość nigdy nie słabnie.

Nawet ludzka słabość i niewierność, 

nie jest w stanie osłabić tej mocy.

Czuwajcie, 

abyście mogli zaznać tej miłości.

Czuwajcie, 

abyście mogli poznać ożywczy smak Jego miłosierdzia.

Niech lampy waszej wiary, nadziei i miłości nigdy nie gasną.

Niech będą światłem dla świata.

Jan Paweł II

Lednica, 2003 r.MOI UMIŁOWANI

MOI BRACIA I SIOSTRY


CHRYSTUS PYTA KAŻDEGO I KAŻDĄ Z WAS: 

CZY MIŁUJESZ…?

CHRYSTUS PYTA:

CZY MIŁUJESZ MNIE…?

CHRYSTUS PYTA:

CZY MIŁUJESZ MNIE BARDZIEJ…?

WEJDŹ W GŁĘBIĘ SWOJEGO SERCA, 

TAM ZNAJDZIESZ ODPOWIEDŹ.

MILOŚĆ JEST W TOBIE. TO BOŻY DAR.

A ZATEM PATRZ W PRZYSZŁOŚĆ

I NIE BÓJ SIĘ POWIEDZIEĆ CHRYSTUSOWI:

TAK!

CHOĆ TO MIŁOŚĆ WYMAGAJĄCA, 

NIE BÓJ SIĘ KOCHAĆ CHRYSTUSA.

ON PIERWSZY NAS UMIŁOWAŁ – 

UMIŁOWAŁ DO KOŃCA.

Jan Paweł II

Lednica, 2004 r.

powrót