najważniejsze informacje

Msze Święte w niedzielę i święta
godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 13.30, 18.00, 19.30
w lipcu i sierpniu: godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.30
Msze Święte w dni powszednie
godz. 8.00, 18.00
Biuro parafialne czynne
w poniedziałki, środy i piątki 16.00 - 17.00 oraz w środy 19.00 - 20.00

aktualności

31.10.2020
Odpusty za zmarłych
wiecej
08.09.2019
Szkoła Biblijna
wiecej
08.09.2019
List do Ojców i Mam
wiecej

ostatnie zdjęcia

Rodzice Chrzestni - 03.03.2018
RODZICE CHRZESTNI


Wymagania stawiane kandydatom na chrzestnym i świadków
bierzmowania.

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe,
chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim
wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz
pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające
przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo
dwoje chrzestnych.


Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony
ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców,
albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub
szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję
pełnienia tego zadania;

2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek
albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca
dopuszczenie wyjątku;

3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej
Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji,
jaką ma pełnić;

4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem
wymierzonej lub deklarowanej;

5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być
dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek
chrztu.


UWAGA!
Wszystkie wymagania stawiane rodzicom chrzestnym odnoszą się także do
świadków bierzmowania.
powrót