najważniejsze informacje

Msze Święte w niedzielę i święta
godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 13.30, 18.00, 19.30
w lipcu i sierpniu: godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.30
Msze Święte w dni powszednie
godz. 8.00, 18.00
Biuro parafialne czynne
w poniedziałki, środy i piątki 16.00 - 17.00 oraz w środy 19.00 - 20.00

aktualności

31.10.2020
Odpusty za zmarłych
wiecej
08.09.2019
Szkoła Biblijna
wiecej
08.09.2019
List do Ojców i Mam
wiecej

ostatnie zdjęcia

Biuro parafialne
Kancelaria czynna:

– w poniedziałki, środy i piątki:
od 16.00 do 17.00

– w środy:
od 19.00 do 20.00 
 

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH
DO SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH
I KATOLICKIEGO POGRZEBU
 
CHRZEST
- akt urodzenia dziecka (odpis),
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców,
- dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska),
- zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
 
BIERZMOWANIE
- metryka chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.
 
PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
- metryka chrztu dziecka.
 
MAŁŻEŃSTWO
- aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej,
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
 
POGRZEB KATOLICKI
- akt zgonu,
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).
design by I2S soft (CMS system)