najważniejsze informacje

Msze Święte w niedzielę i święta
godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 13.30, 18.00, 19.30
w lipcu i sierpniu: godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00, 19.30
Msze Święte w dni powszednie
godz. 8.00, 18.00
Biuro parafialne czynne
w poniedziałki, środy i piątki 16.00 - 17.00 oraz w środy 19.00 - 20.00

aktualności

31.10.2020
Odpusty za zmarłych
wiecej
08.09.2019
Szkoła Biblijna
wiecej
08.09.2019
List do Ojców i Mam
wiecej

ostatnie zdjęcia

Witamy na naszych stronach

CARITASJezus głosił Ewangelie o Królestwie Bożym nie tylko słowem, lecz
także czynami miłości. Chociaż królestwo Jego nie jest z tego
świata, to jednak los doczesny człowieka nie był Mu
obojętny. Jezus nie tylko sam dobrze czynił i uzdrawiał, ale
czynów miłości domagał się od swoich uczniów.


Po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół wierny poleceniu Chrystusa
głosi Królestwo Boże słowem, uobecnia je w liturgii i potwierdza
czynami miłości. Dlatego miłość, będąca naturalnym sposobem
życia Trójcy Świętej, której przykład pozostawił swoim uczniom
Jezus i którą rozlewa w sercach Duch Święty, powinna być
urzeczywistniana przez wszystkich chrześcijan.


Spoczywający na proboszczu, duszpasterzach i wiernych
obowiązek niesienia pomocy potrzebującym we wspólnocie
parafialnej jest realizowany przez Parafialny Zespół CARITAS.
Pomoc świadczona przez Parafialnego Zespołu Caritas obejmuje
tych, którzy znajdują się w trudnym położeniu materialnym i
zdrowotnym, szczególnie rodziny wielodzietne i niepełne,
rencistów, emerytów, chorych i niepełnosprawnych, bezrobotnych
i bezdomnych.


W naszej parafii działa Parafialny Zespół CARITAS składający
się z pięciu członków wspieranych przez grono wolontariuszy.
Osoby potrzebujące pomocy powinny zgłaszać się do biura
parafialnego, skąd będą kierowane do PZC w celu otrzymania
wsparcia. Prosimy także o zgłaszanie osób w potrzebie, które
same nie mogą tego uczynić.

Bóg zapłać!

design by I2S soft (CMS system)